Tolmácsolási típusok

  • bíróság, hatóság vagy egyéb közhatalmat gyakorló szerv eljárása során végzett tolmácsolás
  • közoktatás, szakképzés, felsőoktatás során a tanulói, hallgatói jogviszonnyal, továbbá felnőttképzés során a képzéssel összefüggésben végzett tolmácsolás
  • egészségügyi ellátás igénybevételekor végzett tolmácsolás
  • foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás
  • a jogosult választott tisztségének ellátásához igénybe vett személyi tolmácsolás
  • a jogosult önálló életvitel elősegítése céljából végzett személyi tolmácsolás
  • nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás
  • média-tolmácsolás