Költségtérítéses tolmácsolási helyzetek:

 • Közszolgáltatási tevékenység esetén a Jtv., valamint a Jmr. alapján a jelnyelvi tolmácsolás költségét a tevékenységet végző, illetve a szolgáltatást nyújtó szerv, szervezet vagy intézmény viseli. A díjazás megállapítása; a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás feladategysége: minden megkezdett 15 perc. Az egy feladategységre jutó díjának mértéke a kötelező legkisebb munkabér 2%-a + ÁFA.
 • Büntetőeljárás, szabálysértési eljárás és közigazgatási hatósági eljárás tolmácsolási területek esetén a jelnyelvi tolmácsolás óradíja nettó 6.000.- Ft. Büntetőeljárás, szabálysértési eljárás és közigazgatási eljárás során történő tolmácsolás, ha a tolmácsot hivatalos szerv rendeli ki, a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő jelnyelvi tolmácsok díjazásáról szóló – az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter 42/2009.(IX. 15) IRM sz. rendelet az irányadó.
 • Szakmai vizsgáztatás szóbeli feleletnél illetve a felsőoktatásban történő szóbeli vizsgáztatás a felnőttképzési tevékenység során szervezett vizsgák kivételével a Jtv. 10. § (4) bekezdése szerinti oktatás, képzés kapcsán szervezett szóbeli vizsgák jelnyelvi tolmácsolásának költségeit az oktatási intézmény viseli. A díjazás megállapítása; a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás feladategysége: minden megkezdett 15 perc. Az egy feladategységre jutó díjának mértéke a kötelező legkisebb munkabér 2%-a + ÁFA.
 • Közhivatalokban a 2004. évi CXL „A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló törvény § (2) bekezdése szerint. A jogosult ügyfélnek jeleznie kell, hogy tolmácsot venne igénybe ügye intézéséhez, ezután a közhivatal a Tolmácsszolgálatot megkeresi.
 • egyedi megállapodás alapján:
 • rendezvény, konferencia, média, színház, egyház tolmácsolási területek esetén a térítési díjak megállapodás alapján kerülnek elszámolásra.
 • Akkreditált rehabilitációs, kiemelt és védett foglalkoztatónál történő munkavállalással, munkavégzéssel kapcsolatos tolmácsolások
 • Médiatolmácsolás (televíziós tolmácsolások)
 • Színházi tolmácsolás (amennyiben siket csoport számára történik a megrendelés)
 • Konferenciatolmácsolás (amennyiben a konferencia szervezője a megrendelő)
 • Egyházi tolmácsolás (egyházi eseményeken több siket résztvevő számára)

 

Minden esetben a megrendelő köteles téríteni az igénybevett szolgáltatás díját, a tolmácsolás helyszínére történő utazás költségeit (tömegközlekedés és/vagy saját gépkocsi használat, esetleges szállás) a jogszabályokban előírt módon. A térítési díj kifizetése a szolgáltató által kiállított számla átvételétől számított 15 napon belül teljesítendő banki átutalással.